training

Strategie în dezvoltarea oamenilor

 

De-a lungul timpului, forța de muncă a trecut de la a fi o simplă unealtă, apoi un mijloc de îndeplinire a obiectivelor, devenid ulterior o resursă importantă. Schimbarea reală se va produce doar atunci când vom înțelege că lucrăm cu OAMENI și pentru OAMENI. În caz contrar, departamentul de resurse umane va fi un simplu program.

Cursul prezintă concepte moderne și susține însușirea celor mai importante abilități pentru recrutarea, motivarea și dezvoltarea oamenilor din cadrul companiilor. Accentul se pune pe înțelegerea tuturor conceptelor precum și a legislației specifice, astfel încât procedurile să poată fi modificate la orice schimbare care va interveni.

Obiectiv: La sfârșitul cursului, participanții vor deține cunoștințe privind planificarea strategică a resurselor umane, vor fi în măsură să conceapă și să implementeze strategii de dezvoltare a oamenilor din organizație, în concordanță cu strategia de business.

Leadership

Dincolo de planuri de afaceri, tabele cu rezultate și obiective, condiția esențială a succesului este comportamentul de conducere. Cu toții ne dorim să contribuim și să fim apreciați pentru rezultatele obținute. Companiile sunt doar un construct social, există doar OAMENI în cadrul unei organizații și succesul acesteia depinde de modul în care OAMENII pot coopera pentru atingerea unor rezultate remarcabile.

Obiectiv: Formarea abilităților specifice unui leader pentru a influența oamenii prin acțiune și găsirea de noi soluții.

MODULE

Think
– conștientizarea valorilor personale
– asumarea individualității
– definirea de obiective personale și contextuale

Act
– acțiuni concrete pentru îmbunătățirea rezultatelor
– strategii motivaționale
– stimularea creativității echipei

Comunicate
– puterea transformațională a cuvântului bine ales
– arta de a spune “povești”
– limbajul motivațional